• Gaplamak görnüşleri
 • ysj
 • fh2

Gaplamak formalary

“OK Manufacturing Packaging Co, Ltd” dürli laminirlenen haltalary öndürmekde ýöriteleşen 1999-njy ýylda döredildi.Zawodymyzda BRC ISO SEDEX SGS tarapyndan tassyklanan gaty ýokary derejeli tozansyz ussahana 42,000 inedördül metr.Çeşmäniň hiline gözegçilik etmek üçin özümiziň film urýan ussahanamyzy we sanjym galyplary ussahanasyny döretdik.Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende önümimiziň hili has gowy kepillendirilip bilner. Önümlerimiziň her biri diňe birnäçe maşynlaryň barlagyndan we berk synagdan geçensoň öndürilip, müşderilere ýetirilip bilner.

Has köp düşüniň

Önüm çözgütleri

Torba gaplamak çözgütlerinde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar we ýokary hilli laminirlenen halta ýasamagy maksat edinýäris.Integrirlenen halta çözgüdi laminasiýa we çap etmek we şekil dizaýnynyň özboluşly kombinasiýasyny hödürleýär.

Has giňişleýin gör
 • Kofe halta

  Kofe halta

  Dürli material laminasiýasyndan fermuar, tekiz aşagy, ýylylyk möhürlemesi we işleýiş klapan dizaýnyna çenli dürli görnüşleri saýlap bilersiňiz.

 • Torbada dur

  Torbada dur

  Süýji, iýmit we beýleki gaplamak üçin ulanyp bilersiňiz, talaplaryňyza laýyk islendik görnüşde we reňkde hem düzülip bilner.

 • Spout halta

  Spout halta

  Içgiler, ýakymly zatlar we beýleki önümler we gündelik kosmetiki gaplamalarda aslo üçin ulanyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bolýar üýtgeşik tehnologiýa bilen gaplamak

 • Professional müşderi-hyzmat topary

  Professional müşderi-hyzmat topary

  Hususylaşdyrma maglumatlary hödürläň
  innowasiýa çözgütleri bilen müşderiler.
 • Baý halta öndürmek tejribesi

  Baý halta öndürmek tejribesi

  Laminirlenen gaplama pudagynda 20 ýyldan gowrak taryhy bolan dürli görnüşli haltalary kabul ediň.
 • Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy

  Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy

  40 awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy bilen çalt önümçilik we gysga gurşun wagty.
 • Öz sanjym galyplary ussahanasy

  Öz sanjym galyplary ussahanasy

  Öz önümçiligimiz bilen çeşmeden çykýan, klapan, tutawaç we beýleki sanjym galyp bölekleriniň hiline gözegçilik ediň.
 • Standartlaşdyrylan hil barlagy

  Standartlaşdyrylan hil barlagy

  Her bir jikme-jiklik, her bir prosese berk QC barlagy arkaly müşderiniň talaplaryna laýyk bolup biljekdigine göz ýetiriň
 • Kiçi MOQ üçin çäklendirmeler ýok

  Kiçi MOQ üçin çäklendirmeler ýok

  MOQ çäklendirmesiz kiçi sargytlar üçin sanly çap.

Şahadatnama

BRC ISO SEDEX SGS

 • şahadatnama1
 • şahadatnama2
 • şahadatnama3
 • şahadatnama4
 • şahadatnama5